Meteen naar de inhoud

Studio globo brussel vzw

    Studio globo brussel vzw
    Otletstraat 28/11, 1070 Anderlecht

    Een gevarieerd vormingsaanbod voor leerkrachten (niveau kleuter tot hoger onderwijs), steeds gericht
    op de praktijk. Immersie-ateliers voor het lager onderwijs. Animaties voor het secundair onderwijs. Pedagogische ondersteuning voor de klas. Didactische koffers. Internationale tijdschriften: Le monde en classe en Samsam. Materiaal en publicaties over interculturele thema’s.