Meteen naar de inhoud

Lire et écrire Bruxelles, Centre Alpha d’Anderlecht

  Lire et écrire Bruxelles, Centre Alpha d’Anderlecht
  Albert I-square 11-12, 1070 Anderlecht

  Coördinatie en bevorderen van alfabetiseringsprojecten:

  Onthaal van en het informeren van het publiek

  Alfabetiseringscursus in het Frans voor volwassenen die het geschreven Frans niet beheersen

  Cursus ‘alpha-FLE’ en basiscursus Frans als vreemde taal (FLE) voor volwassenen wier moedertaal niet het Frans is en die het gesproken of geschreven Frans niet of slecht beheersen