Meteen naar de inhoud

De site presenteert de actieve verenigingen binnen de omtrek van het Plein Systeem, het woonerf van Kuregem.

Het doel van de site is een lijst op te stellen van de organisaties die actief zijn binnen de omtrek van het Plein Systeem, het woonerf van Kuregem.

Wat is een woonerf?

Waar?

In Kuregem

Een “Plein-Systeem” om de toegankelijkheid van de openbare ruimtes in de buurt tijdens de COVID 19-crisis te verbeteren Als reactie op de COVID-19-crisis investeert de Gemeente Anderlecht in de wijk“Kuregem” door een tijdelijke ontmoetingsruimte te creëren die het Luchtvaartsplein,de Robert Pequeur-square, het metrostation Clemenceau en het Raadsplein verbindt. In het kader van een testfase en in samenwerking met Brussel Mobiliteit, zal ongeveer2 km aan straten in Kuregem in beperkte mate een openbare ruimte worden voorvoetgangers en fietsers. Dit “Plein- Systeem” wordt zo het kleine zusje van het “Park-Systeem” dat al verschillende parken in Anderlecht met elkaar verbindt.
“De COVID-19-crisis heeft ons nog eens duidelijk aangetoond, er zijn te weinig mogelijkheden om naar buiten te gaan in Kuregem en er zijn maar weinig openbare ruimtes die een wandeling vergemakkelijken in vergelijking met andere wijken van de gemeente”, zei de Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, Susanne Müller-Hübsch. “Het is nu nodig om meer openbare ruimtes te creëren zodat bewoners hun huis kunnen verlaten met respect voor de sociale afstand. Laten we niet vergeten, dat volgens de richtlijnen van de federale overheid lichaamsbeweging gewenst is, maar het vereist voldoende ruimte.»
Plein Systeem

Met de oprichting van deze nieuwe zone, die in de eerste plaats gewijd is aan “zachte” vervoersmiddelen, wil de gemeente ook een eerste reactie geven aan de inwoners van de wijk die getroffen zijn door de gebeurtenissen van het weekend van 11 en 12 april. “Door een verkeersarme zone te creëren, waardoor bewoners de openbare ruimte in de buurt kunnen gebruiken, kunnen we een signaal geven: “geruststelling, snel handelen en laten zien dat de gemeente de inwoners van Kuregem steunt in deze moeilijke tijden van opsluiting in een dichtbevolkte wijk”, aldus de Burgemeester van Anderlecht, Fabrice Cumps.

Mevrouw Müller-Hübsch herinnert eraan dat dit een testfasePlein-systeem en een voorlopige voorziening is die bedoeld is om een reflectie op gang te brengen, en voegde eraan toe dat de Gemeente wenst dat het project door de inwoners wordt gedragen. De Gemeente werkt daarom nauw samen met de burgers en verenigingen in de wijk. Ze zijn nu uitgenodigd om hun mening en suggesties te geven met betrekking tot het “”. Affiches met uitleg zullen de testfase ondersteunen. Deze moeten uitleg geven en tegelijkertijd de mensen herinneren aan de regels van sociale afstand van de federale regering.
Met de oprichting van een woonerf-zone zullen de straten die deel uitmaken van het “Plein- Systeem” openstaan voor voetgangers die nu toegestaan zijn om zich over de wegen te verplaatsen. Tegelijkertijd wordt de snelheid voor auto’s beperkt tot 20 km / uAutoverkeer en parkeren blijft toegestaan en moeten chauffeurs extra voorzichtig zijn tegenover de voetgangers. . Brussel Mobiliteit voorziet de Gemeente van borden, markeringen en bloembakken om chicanes te creëren die nodig zijn voor de inrichting van het gebied.
“Afgezien van de specifieke context van de crisis, maakt dit “Plein-Systeem” ook deel uit van de strategie die de gemeente voor deze legislatuur heeft uitgestippeld op het vlak van mobiliteit. Rustgevende wijken, minder transitverkeer, prioriteit geven aan verkeersveiligheid en meer openbare ruimtes creëren, dit alles gebeurt vandaag in Kuregem, maar vertegenwoordigt onze algemene benadering voor de toekomst van Anderlecht, ”vervolgt Mevrouw Müller-Hübsch.
De uitvoering zal de komende dagen beginnen met een eerste deel inclusief het Luchtvaartplein, de Robert Pequeur-square en de Brogniezstraat tussen de Otletstraat en de de Fiennesstraat, alvorens te worden voltooid het met een tweede deel inclusief hetgebied rond het metrostation Clemenceau en het Raadsplein.

Regels voor het gebruik van het woonerf

1e DECEMBER 1975. – Koninklijk besluit betreffende de algemene regeling inzake de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg.[MB 09.12.1975]

Titel II: Regels voor het gebruik van de openbare weg

Artikel 22bis. Verkeer in woonerven en in de erven

Dans les zones résidentielles et dans les zones de rencontre:
 1. mogen de voetgangers de ganse breedte van de openbare weg gebruiken : spelen zijn er eveneens toegelaten;
 2. mogen de bestuurders de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen; zo nodig moeten zij stoppen. Zij moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen. De voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren;
 3. is de snelheid beperkt tot 20 km per uur;;
  1. is het parkeren verboden, behalve :
   • op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter P aangebracht is;
   • op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat.
  2. mogen de stilstaande of geparkeerde voertuigen rechts of links ten opzichte van hun rijrichting opgesteld worden.
Bron: wegcode.be