Gebruiksregels

Wie heeft toegang tot het woonerf en onder welke voorwaarden? Zie de geldende regels…

Organisaties

De site presenteert de actieve verenigingen binnen de omtrek van het place Systeem, het woonerf van Kuregem.

Woonerf

Wat is een woonerf?
Voetgangers en fietsers hebben voorrang op auto’s met een snelheidslimiet van 20 km/uur.